Адвокати и нотариуси от България, Италия и Испания участваха в международен семинар по Програма  #LIGHT – Правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма юни01

Адвокати и нотариуси от България, Италия и Испания участваха в международен семинар по Програма  #LIGHT – Правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

На 26 и 27 май 2022 г. управляващият съдружник адв. Стефания Гичева взе участие в  обучителен семинар по Европейския проект „#LIGHT – правна компете...

Повече
Прехвърляне на ЕТ май25

Прехвърляне на ЕТ

Прехвърляне на ЕТ означава прехвърляне на цялото предприятие на едноличния търговец като съвкупност от права, задължения и фактически отношен...

Повече
Регистрация на ЕТ май18

Регистрация на ЕТ

Чрез регистрация на ЕТ физическото лице придобива качеството търговец и има право да извършва търговска дейност. Едноличният търговец не е юридическо л...

Повече
Припознаване на дете май11

Припознаване на дете

Процедурата по припознаване на дете е единственият извънсъдебен способ за установяване на произхода му от майка му или баща му. Тя се използва, когато ро...

Повече