Важни промени в ЗМИП ще засегнат дейността на счетоводители, адвокати, данъчни консултанти и агенции за недвижими имоти юли18

Важни промени в ЗМИП ще засегнат дейността на счетоводители, адвокати, данъчни консултанти и агенции за недвижими имоти

В бр. 60 на „Държавен вестник“ бяха обнародвани важни промени в ЗМИП, като някои от измененията влизат в сила от 14.07.2023 г., а други – от по-късна да...

Повече
КЗЛД: Кой може да е „длъжностно лице по защита на данните” и „служител, отговарящ за разглеждането на сигнали” по ЗЗЛПСПОИН в администрацията юли12

КЗЛД: Кой може да е „длъжностно лице по защита на данните” и „служител, отговарящ за разглеждането на сигнали” по ЗЗЛПСПОИН в администрацията

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прие ново Становище с рег. № РД-01-102/28.06.2023 г. относно длъжностите на „длъжностно лице по защит...

Повече