Правата ми като наследник фев.23

Правата ми като наследник

Какви права имам като наследник е въпрос, който в определени етапи от живота се оказва особено важен. В много моменти от ежедневието ни е от особено зн...

Повече
Заличаване на ЕТ фев.09

Заличаване на ЕТ

Най-често в практиката заличаване на ЕТ се иска от наследниците на починал едноличен търговец. Ако никой от тях не желае да поеме предприятието на ЕТ сле...

Повече