КЗЛД е новият Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, публично оповестяващи информация за нарушения фев.28

КЗЛД е новият Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, публично оповестяващи информация за нарушения

Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) определи Комисията за защита на ли...

Повече