Пререгистрация на ЮЛНЦ сеп.02

Пререгистрация на ЮЛНЦ

На 31 декември 2020 г. изтича тригодишният срок за пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията. Всички сдружения, фондации, спортни клубове, наро...

Повече