Данъчни облекчения за деца през 2024 г. ян.02

Данъчни облекчения за деца през 2024 г.

Родителите ще могат да се ползват данъчни облекчения за деца и през 2024 г. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., обнародван в , бяха приети условият...

Повече
КЗЛД прие Методически указания за подаване на статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН ян.11

КЗЛД прие Методически указания за подаване на статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН

В края на м.декември 2023 г. КЗЛД прие Методически указания № 2 за подаване на необходимата статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН. Такова задължение имат ра...

Повече
2024: Подаване на декларации за липса на дейност в ТР и НСИ ян.30

2024: Подаване на декларации за липса на дейност в ТР и НСИ

До 30 юни 2024 г. е крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност в търговския регистър, регистъра ...

Повече
ВКС: Малолетни и непълнолетни не могат да правят отказ от наследство фев.08

ВКС: Малолетни и непълнолетни не могат да правят отказ от наследство

С Тълкувателно решение № 1/2021 г. от 23.01.2024 г. по Върховният касационен съд (ВКС) прие, че малолетни и непълнолетни деца . Според ВКС о...

Повече
От 20 март 2024 г. тече срокът за вписване в специалния регистър по чл. 9б от ЗМИП към министъра на правосъдието фев.24

От 20 март 2024 г. тече срокът за вписване в специалния регистър по чл. 9б от ЗМИП към министъра на правосъдието

От 20 март 2024 г. започва да тече 2-месечният срок, в който задължените лица по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, ...

Повече