Данъци и осигуровки за 2021 г. ян.05

Данъци и осигуровки за 2021 г.

Всички фирми и физически лица ще трябва да съобразят дейността си през новата година с приетите законови промени, касаещи дължимите от тях данъци и осигуровки за 2021 г. Ос...

Повече
Издаване на Удостоверение за тежести ян.12

Издаване на Удостоверение за тежести

Удостоверение за тежести най-често се изисква при продажба и учредяване на ипотека върху имот. В него се посочват всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежест...

Повече
Развод по исков ред ян.20

Развод по исков ред

Всеки един от съпрузите може да поиска развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Най-честите причини, поради които се стига до развод, са из...

Повече
Наследяване по завещание ян.27

Наследяване по завещание

Съгласно българското законодателство са възможни две форми на наследяване – по закон и по завещание. Докато Законът за наследството определя изрично кои са наследници...

Повече
Напускане на съдружник в ООД фев.02

Напускане на съдружник в ООД

Една от възможностите за прекратяване на участието в ООД е чрез отправяне на предизвестие за напускане на съдружник. Най-често тя се използва, когато съдружникът не може...

Повече
Регистрация на фондация фев.09

Регистрация на фондация

Изискванията за регистрация на фондация са по-усложнени в сравнение с учредяването на . Фондация може да бъде учредена с акт за дарени...

Повече
Несъстоятелност на търговски дружества фев.19

Несъстоятелност на търговски дружества

Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на дружеството-длъжник. ...

Повече
Напускане на управител на ЕООД и ООД фев.25

Напускане на управител на ЕООД и ООД

Възможността за доброволно напускане на управител на ЕООД или ООД е предвидена с цел да се избегне евентуален необоснован отказ от страна на дружеството да го освободи ...

Повече
Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие мар.02

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Всички видове трудови договори могат да бъдат прекратявани по взаимно съгласие. Няма значение дали са срочни или безсрочни. Работодателите ...

Повече
Регистрация на заложна къща мар.09

Регистрация на заложна къща

Лицата, които искат да предоставят парични заеми срещу обезпечение със залог върху движими вещи, трябва да се регистрират като заложна къща. Най-често за целта ....

Повече