Разрешение за пребиваване и работа “Синя карта на ЕС“ ян.08

Разрешение за пребиваване и работа “Синя карта на ЕС“

Разрешението тип "Синя карта на ЕС", което дава право за пребиваване и работа на чужденци в България, се издава от Министерството на вътрешните работи. Такова разрешение могат да пол...

Повече
Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано ян.11

Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Задължителна регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, беше ...

Повече
Започна да тече срокът за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП ян.17

Започна да тече срокът за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП

Започна да тече 6-месечният срок, в който задължените лица трябва да изготвят нови или да приведат досегашните си Вътрешни правила по ЗМИП в съответствие с изискванията на чл...

Повече
Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите ян.20

Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите

Гражданите вече ще могат да получават необходимите им удостоверения от регистъра на населението от всяка община, район или кметство. Отпадна изискването тези удостоверения да с...

Повече
Регистрация на сдружение с нестопанска цел ян.28

Регистрация на сдружение с нестопанска цел

Изискванията за регистрация на сдружение зависят от това дали то ще извършва дейност в частна или в обществена полза. Освен това, някои закони уреждат допълнителни условия към сдруже...

Повече
Годишните планове за обучение вече няма да се изпращат в ДАНС февр.05

Годишните планове за обучение вече няма да се изпращат в ДАНС

Отпада задължителното подаване в ДАНС на годишните планове за обучение, които лицата по чл. 4 от ЗМИП са задължени да изготвят всяка година. Това предвиждат изменения в правилника за п...

Повече
Оттегляне на пълномощно февр.13

Оттегляне на пълномощно

Влошените взаимоотношения между упълномощителя и пълномощника и загубата на доверие помежду им е най-честата причина, поради която се стига до оттегляне на пълномощно. Когато дават ...

Повече