Екипът на адвокатското дружество включва като асоциирани партньори български и чуждестранни адвокати, юристи и специалисти от други области като икономика, архитектура, счетоводство, IT и др.

Това ни позволява да предоставяме широк спектър от консултантски услуги и гарантира цялостен подход в разрешаването на конкретен казус.

Екипът ни ще Ви помогне да откриете Вашето решение, използвайки потенциала и знанията на специалистите от различни области. Така ще спестите време, средства и усилия и ще получите пълна и завършена услуга.

Партньори

▸ Ернесто Маравер e адвокат от Испания. ▸ Ръководител на Службата за уреждане на данъчното облагане на Специалн...

▸ Стефан Левашки e адвокат, бивш Председател на Адвокатска колегия Пловдив. От 2021 г. е резервен член на Висшия адв...

Мария Шаркова

Адвокат

▸ Мария Шаркова e адвокат, член на Адвокатска колегия Пловдив. ▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “С...