ЗПУПС определя какви платежни услуги могат да извършват лицензираните институции юли31

ЗПУПС определя какви платежни услуги могат да извършват лицензираните институции

Законът за платежните услуги и платежните системи определя кои платежни услуги могат да се извършват от платежни институции, получили лиценз за такива от компетентния орган на държа...

Повече