Разрешение от районния съд за продажба на имот, собственост на дете ян.05

Разрешение от районния съд за продажба на имот, собственост на дете

За да бъде сключена сделка за продажба на имот, собственост на дете, е необходимо разрешение на районния съд по настоящия му адрес. Такова разрешение се изисква и за прод...

Повече
Изисквания при „масови уволнения“ ян.12

Изисквания при „масови уволнения“

Продължаващата пандемична обстановка и наложените в тази връзка ограничения принуждават не малко работодатели да пристъпят към масови уволнения на персонал. В тези сл...

Повече
Договор за лицензия на търговска марка ян.19

Договор за лицензия на търговска марка

С договор за лицензия притежателят на търговска марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана. Правото на...

Повече
Разрешение от съда за издаване на паспорт на дете ян.26

Разрешение от съда за издаване на паспорт на дете

Въпросите, свързани с пътуване в чужбина и издаване на паспорт на дете, се решават по общо съгласие на родителите. За издаване на задграничен паспорт на дете е необходимо...

Повече
Промяна на име по съдебен ред фев.02

Промяна на име по съдебен ред

Промяна на име – собствено, презиме и/или фамилия – може да се поиска от всеки български гражданин. Името представлява постоянно словесно обозначение на физическото ли...

Повече
Заличаване на ЕТ фев.09

Заличаване на ЕТ

Най-често в практиката заличаване на ЕТ се иска от наследниците на починал едноличен търговец. Ако никой от тях не желае да поеме предприятието на ЕТ след смъртта му, ЕТ т...

Повече
Добрата новина: Невероятната история на едно 18-годишно момче без акт за раждане и лични документи фев.16

Добрата новина: Невероятната история на едно 18-годишно момче без акт за раждане и лични документи

В практиката на нашата адвокатска кантора има много интересни казуси, но историята на едно 18-годишно момче без акт за раждане и лични документи се оказа истинско предизв...

Повече
Правата ми като наследник фев.23

Правата ми като наследник

Какви права имам като наследник е въпрос, който в определени етапи от живота се оказва особено важен. В много моменти от ежедневието ни е от особено значение да познав...

Повече
Подаване на декларации за липса на дейност през 2022 г. мар.02

Подаване на декларации за липса на дейност през 2022 г.

Kрайният срок за подаване на декларации за липса на дейност през 2022 г. в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ e 30 юни 2022 г. ...

Повече
Регистрация на бежанци от Украйна мар.07

Регистрация на бежанци от Украйна

По повод на множество постъпили запитвания в нашата кантора за процедурите, свързани с настаняване и регистрация на бежанци от Украйна, имайте предвид следното: ...

Повече