Данъчни облекчения за деца през 2024 г. ян.02

Данъчни облекчения за деца през 2024 г.

Родителите ще могат да се ползват данъчни облекчения за деца и през 2024 г. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., обнародван в , бяха приети условият...

Повече
КЗЛД прие Методически указания за подаване на статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН ян.11

КЗЛД прие Методически указания за подаване на статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН

В края на м.декември 2023 г. КЗЛД прие Методически указания № 2 за подаване на необходимата статистическа информация по ЗЗЛПСПОИН. Такова задължение имат ра...

Повече
2024: Подаване на декларации за липса на дейност в ТР и НСИ ян.30

2024: Подаване на декларации за липса на дейност в ТР и НСИ

До 30 юни 2024 г. е крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност в търговския регистър, регистъра ...

Повече
ВКС: Малолетни и непълнолетни не могат да правят отказ от наследство фев.08

ВКС: Малолетни и непълнолетни не могат да правят отказ от наследство

С Тълкувателно решение № 1/2021 г. от 23.01.2024 г. по Върховният касационен съд (ВКС) прие, че малолетни и непълнолетни деца . Според ВКС о...

Повече
От 20 март 2024 г. тече срокът за вписване в специалния регистър по чл. 9б от ЗМИП към министъра на правосъдието фев.24

От 20 март 2024 г. тече срокът за вписване в специалния регистър по чл. 9б от ЗМИП към министъра на правосъдието

От 20 март 2024 г. започва да тече 2-месечният срок, в който задължените лица по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, ...

Повече
Защита на членствените права на съдружници и акционери в ООД и АД мар.16

Защита на членствените права на съдружници и акционери в ООД и АД

При придобиване на дялове и акции в ООД и АД възниква членствено правоотношение между съдружника и акционера и търговското дружество. То представлява съвкупност от раз...

Повече
Възстановяване на работа на незаконно уволнен работник или служител мар.28

Възстановяване на работа на незаконно уволнен работник или служител

Процедурата по възстановяване на работа на незаконно уволнен работник или служител се подчинява на специални правила. В практиката обикновено се предявява заедно с ...

Повече
Нови изисквания към работата „хоум офис“ апр.02

Нови изисквания към работата „хоум офис“

С промени в Кодекса на труда, обнародвани в бр. 27 от 29.03.2024 г. на , бяха въведени нови изисквания към съдържанието на трудовия договор за извършване на работа от разстояние ...

Повече
КЗЛД: системата за видеонаблюдение не може да се използва за оценка на представянето и изпълнението на трудовите задължения на служителите апр.19

КЗЛД: системата за видеонаблюдение не може да се използва за оценка на представянето и изпълнението на трудовите задължения на служителите

Работодателите не могат използват записите от системите за видеонаблюдение на работното място за оценка на личностното представяне и изпълнението на трудови...

Повече
КЗЛД: Футболните клубове трябва да имат длъжностно лице по защита на данните май03

КЗЛД: Футболните клубове трябва да имат длъжностно лице по защита на данните

Организаторите на спортни мероприятия, вкл. и футболните клубове, са длъжни да прилагат мерки срещу противообществени прояви, извършени при провеждането на спортни съб...

Повече