Регистрация на кооперация юли13

Регистрация на кооперация

Най-често се прави регистрация на кооперация за извършване на производствена и търговска дейност. Широко разпространени са и т.нар. земеделски кооперац...

Повече
Наследяване на ЕТ юни22

Наследяване на ЕТ

При наследяване на ЕТ възникват редица проблеми пред неговите наследници. Те трябва да решат дали да продължат дейността и кой от тях да поеме предприят...

Повече