Защитата на интелектуална собственост върху компютърни системи обсъдиха компаниите от ИТК сектора и специалисти от Патентното ведомство апр.25

Защитата на интелектуална собственост върху компютърни системи обсъдиха компаниите от ИТК сектора и специалисти от Патентното ведомство

Управляващият съдружник адв. Пепа Марникас взе участие в семинара „Обекти на интелектуална собственост - патент, полезен модел, ав...

Повече