Наследяване по завещание ян.27

Наследяване по завещание

Съгласно българското законодателство са възможни две форми на наследяване – по закон и по завещание. Докато Законът за наследството определя изрично к...

Повече
Развод по исков ред ян.20

Развод по исков ред

Всеки един от съпрузите може да поиска развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Най-честите причини, поради които се стига...

Повече
Данъци и осигуровки за 2021 г. ян.05

Данъци и осигуровки за 2021 г.

Всички фирми и физически лица ще трябва да съобразят дейността си през новата година с приетите законови промени, касаещи дължимите от тях данъци и осиг...

Повече