Важни промени в ЗМИП ще засегнат дейността на счетоводители, адвокати, данъчни консултанти и агенции за недвижими имоти юли18

Важни промени в ЗМИП ще засегнат дейността на счетоводители, адвокати, данъчни консултанти и агенции за недвижими имоти

В бр. 60 на „Държавен вестник“ бяха обнародвани важни промени в ЗМИП, като някои от измененията влизат в сила от 14.07.2023 г., а други – от по-късна да...

Повече