Разрешение за пребиваване и работа “Синя карта на ЕС“ ян.08

Разрешение за пребиваване и работа “Синя карта на ЕС“

Разрешението тип "Синя карта на ЕС", което дава право за пребиваване и работа на чужденци в България, се издава от Министерството на вътрешните работи. Такова разрешение могат да полу...

Повече
Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано ян.11

Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Задължителна регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, беше ...

Повече
Започна да тече срокът за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП ян.17

Започна да тече срокът за приемане на нови или актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП

Започна да тече 6-месечният срок, в който задължените лица трябва да изготвят нови или да приведат досегашните си Вътрешни правила по ЗМИП в съответствие с изискванията на чл...

Повече
Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите ян.20

Удостоверения от регистъра на населението вече ще се издават от всяка община, независимо от адресната регистрация на гражданите

Гражданите вече ще могат да получават необходимите им удостоверения от регистъра на населението от всяка община, район или кметство. Отпадна изискването тези удостоверения да с...

Повече
Регистрация на сдружение с нестопанска цел ян.28

Регистрация на сдружение с нестопанска цел

Изискванията за регистрация на сдружение зависят от това дали то ще извършва дейност в частна или в обществена полза. Освен това, някои закони уреждат допълнителни условия към сдруже...

Повече
Годишните планове за обучение вече няма да се изпращат в ДАНС фев.05

Годишните планове за обучение вече няма да се изпращат в ДАНС

Отпада задължителното подаване в ДАНС на годишните планове за обучение, които лицата по чл. 4 от ЗМИП са задължени да изготвят всяка година. Това предвиждат изменения в правилника за п...

Повече
Оттегляне на пълномощно фев.13

Оттегляне на пълномощно

Влошените взаимоотношения между упълномощителя и пълномощника и загубата на доверие помежду им е най-честата причина, поради която се стига до оттегляне на пълномощно. Когато дават ...

Повече
Договор за аренда на земеделска земя фев.20

Договор за аренда на земеделска земя

Чрез договор за аренда арендодателят предоставя на арендатора за временно ползване земеделска земя и/или недвижими и движими вещи за земеделско производство срещу определено аренд...

Повече
Адвокати от България, Италия и Испания участваха международен семинар по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в Милано фев.27

Адвокати от България, Италия и Испания участваха международен семинар по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в Милано

Управляващият съдружник адв. Стефания Гичева бе сред десетте български адвокати, избрани за участие в тридневния международен обучителен семинар по прилагането на Хар...

Повече
Подаване на декларация за липса на дейност в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел мар.06

Подаване на декларация за липса на дейност в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2019 година, трябва да подадат декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в търговския регистъ...

Повече