Протест с искане за оставката на ВАдС фев.25

Протест с искане за оставката на ВАдС

"Безпрецедентно е в историята на адвокатурата да ни се вменяват задължения да даваме конфиденциална информация на прокуратурата." Това заяви адвокатът Петромир Кънчев на прес...

Повече
Интервю с адв. Петромир Кънчев за схемите за имотни измами мар.01

Интервю с адв. Петромир Кънчев за схемите за имотни измами

Управляващият съдружник адвокат коментира пред БНР схемите за имотни измами. „Имотната мафия действа по много прост начин. Първо издирва някой, който е социално слаб, беден или в ня...

Повече
ВКС: Нотариалното завещание не се диктува и записва буквално мар.06

ВКС: Нотариалното завещание не се диктува и записва буквално

„Устното изявяване на волята на завещателя означава, че пред нотариуса и пред двамата свидетели завещателят изразява с обикновени изрази какво желае да завещае и на кого. Нотариус...

Повече
ГФО за 2018 г. на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ мар.27

ГФО за 2018 г. на Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство адвокатските дружества са задължени да публикуват годишните си финансови отчети за предходната година чрез икономическо издание ил...

Повече
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма апр.06

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе задължение за лицата, посочени в чл. 4 от същия, в определени срокове да изготвят и подадат в Държавната агенция „Национа...

Повече
Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел апр.06

Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилникът за неговото прилагане създават задължения за деклариране на действителните собственици в съответния регистър – Търго...

Повече
Международен форум събра водещи адвокати апр.15

Международен форум събра водещи адвокати

Международен форум за чуждестранните инвестиции и инвестициите в недвижими имоти събра водещи адвокати от България и чужбина Адвокат Стефания Гичева и адвокат Пепа Марник...

Повече
Важни промени в ЗМИП относно декларирането на действителните собственици и изготвянето на вътрешни правила май10

Важни промени в ЗМИП относно декларирането на действителните собственици и изготвянето на вътрешни правила

С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани в брой 37 от 07.05.2019 г. на „Държавен вестник“, бяха направени важни промени, засягащи кръга на лицата,...

Повече
Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел май10

Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Фирмите и юридическите лица с нестопанска цел, които са осъществявали стопанска дейност през предходната година, са задължени да обявят своя годишен финансов отчет (ГФО) в търговския...

Повече
Нови промени в ЗМИП относно декларирането на действителни собственици на фондации и сдружения май28

Нови промени в ЗМИП относно декларирането на действителни собственици на фондации и сдружения

С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани в брой 42 от 28.05.2019 г. на „Държавен вестник“, бяха направени важни промени, засягащи кръга на лицата,...

Повече