Издаване на разрешение от Инспекцията по труда за уволнение за работници или служители със специална закрила окт.26

Издаване на разрешение от Инспекцията по труда за уволнение за работници или служители със специална закрила

Някои категории работници и служители са поставени под специална закрила и Кодексът на труда изисква получаване на предварително разрешение от Инс...

Повече