КЗЛД: Кой може да е „длъжностно лице по защита на данните” и „служител, отговарящ за разглеждането на сигнали” по ЗЗЛПСПОИН в администрацията юли12

КЗЛД: Кой може да е „длъжностно лице по защита на данните” и „служител, отговарящ за разглеждането на сигнали” по ЗЗЛПСПОИН в администрацията

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прие ново Становище с рег. № РД-01-102/28.06.2023 г. относно длъжностите на „длъжностно лице по защит...

Повече