Брачният договор юли09

Брачният договор

С последните изменения на Семейния кодекс се въведе и по нашето законодателство брачният договор като възможен режим за уреждане на имуществените отношения между съпрузи. Брачен ...

Повече
Новото в режима на имуществените отношения между съпрузи юли10

Новото в режима на имуществените отношения между съпрузи

Вече близо година са в слиа промените в Семеейния кодекс. Въпреки това все още не са изяснени въведените промени и най - вече - предвидените няколко режима на имуществени отношения меж...

Повече
По-малко от 4 месеца до крайния срок за пререгистрация юли12

По-малко от 4 месеца до крайния срок за пререгистрация

Съгласно дестващите нормативни разпоредби, пререгистрациите на фирмите следва да бъде направена до 01.01.2011. След извършване на пререгистрацията всеки един търговец е задължен според ...

Повече
Приеха задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните деца от 2012 г. юли13

Приеха задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните деца от 2012 г.

Парламентът въведе задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните деца от 2012 г. Родителите ще избират къде да запишат детето си на забавачка в детска градина или училище. Ако в г...

Повече
Конституционният съд отмени използването на старите отпуски да става само до края на 2011г. юли14

Конституционният съд отмени използването на старите отпуски да става само до края на 2011г.

Конституционният съд отмени като противоречащ на конституцията текста на новия § 3е от преходните разпоредби на Кодекса на труда, приет с последните промени от юли т. г., според който ...

Повече
Удължават срока за пререгистрация с измененията в Закона за търговския регистър юли15

Удължават срока за пререгистрация с измененията в Закона за търговския регистър

Парламентът одобри промени в Закона за Търговския регистър на първо четене.Считано от 1 юли 2011 г. по силата на закона се счита за прекратена и дейността на търговските дружества и кооп...

Повече
Срокът за пререгистрация окончателно удължен юли16

Срокът за пререгистрация окончателно удължен

Срокът за пререгистрация на фирми, който беше до 31.12.2010г беше удължен с една година. С последните промени непререгистрираните търговци следва да се пререгистрират до 31.12.2011г.

Повече
Отпада точковата система при пенсиониране юли17

Отпада точковата система при пенсиониране

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване отпада точковата система от началото на 2011 година за пенсиониране. В сила влеза задължителното изискване за навършени 60-годишн...

Повече
Фирмите ще внасят авансов данък на своите хазяи юли18

Фирмите ще внасят авансов данък на своите хазяи

През тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Досега задължението ...

Повече
Промените в Закона за търговския регистър относно публикуване на годишни финансови отчети юли19

Промените в Закона за търговския регистър относно публикуване на годишни финансови отчети

От началото на месец май са в сила промени в Закона за Търговския регистър, които касаят публикуването на Годишните финансови отчети. Съгласно тях, предприятията публикуват годишния ...

Повече