Брачен договор юли09

Брачен договор

С последните изменения на Семейния кодекс се въведе и по нашето законодателство подписването на брачен договор като възможен режим за уреждане на имуществените отношения между съп...

Повече
Новото в режима на имуществени отношения между съпрузи юли10

Новото в режима на имуществени отношения между съпрузи

Встъпващите в брак могат да избират между няколко режима на имуществени отношения между съпрузи. Това са законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. Зако...

Повече
По-малко от 4 месеца до крайния срок за пререгистрация юли12

По-малко от 4 месеца до крайния срок за пререгистрация

Съгласно действащите нормативни разпоредби, пререгистрациите на фирмите следва да бъдат направени до 01.01.2011 г.. След извършване на пререгистрацията всеки един търговец е задължен сп...

Повече
Удължават срока за пререгистрация с измененията в Закона за търговския регистър юли15

Удължават срока за пререгистрация с измененията в Закона за търговския регистър

Парламентът одобри промени в Закона за Търговския регистър на първо четене. Считано от 1 юли 2011 г. по силата на закона се счита за прекратена и дейността на търговските дружества и коо...

Повече
Фирмите ще внасят авансов данък на своите хазяи юли18

Фирмите ще внасят авансов данък на своите хазяи

През тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансов данък върху доходите от наем на своите хазяи. Досега задължен...

Повече
Промените в Закона за търговския регистър относно публикуване на годишни финансови отчети юли19

Промените в Закона за търговския регистър относно публикуване на годишни финансови отчети

От началото на месец май са в сила промени в Закона за търговския регистър, които касаят . Съгласно тях, предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финан...

Повече
Нови допълнителни условия за извършване на работа от разстояние юли20

Нови допълнителни условия за извършване на работа от разстояние

В бр. 82 от 21.10.2011 г. на "Държавен вестник" бяха обнародвани нови допълнителни условия за извършване на работа от разстояние. Регламентирани са подробно същността и условията за този вид...

Повече
Нови електронни услуги от НОИ за осигурените лица юли21

Нови електронни услуги от НОИ за осигурените лица

Нови електронни услуги от НОИ вече са достъпни за осигурените лица. По електронен път могат да се подават заявления за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия и добавка. ...

Повече
От 25 май 2018 г. е в сила Регламентът за защита на лични данни, т.нар. GDPR авг.29

От 25 май 2018 г. е в сила Регламентът за защита на лични данни, т.нар. GDPR

От 25 май 2018 г. е в сила , т.нар. GDPR. С него се определят нови, по-строги правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни. Всеки администратор или обраб...

Повече
Адвокат Петромир Кънчев гостува в предаването на Георги Коритаров окт.15

Адвокат Петромир Кънчев гостува в предаването на Георги Коритаров

Адвокат гостува в предаването "Свободна зона" на известния журналист Георги Коритаров. Темата на предаването бе "Хуманна ли е България към чужденци в беда". Участниците изразиха мнен...

Повече