Проверка на наследство – как да разберем какво имущество и задължения е оставил наследодателят ян.04

Проверка на наследство – как да разберем какво имущество и задължения е оставил наследодателят

Предварителната проверка на наследство има за цел да установи не само какви имоти, МПС-та, парични влогове, дялови участия във фирми и други права е притежавал наследода...

Повече
Апорт на вземане в капитала на ЕООД и ООД ян.11

Апорт на вземане в капитала на ЕООД и ООД

Апорт на вземане в капитала на ЕООД или ООД може да бъде направен както при учредяването им, така и при последващо увеличаване на техния капитал. ...

Повече
И през 2023 г. фирмите ще могат да кандидатстват за ваучери за покриване на разходи за закрила на марки, дизайни, патенти и други права на интелектуална собственост ян.18

И през 2023 г. фирмите ще могат да кандидатстват за ваучери за покриване на разходи за закрила на марки, дизайни, патенти и други права на интелектуална собственост

От 23 януари 2023 г. започва кандидатстването за ваучери за възстановяне на разходи за регистрация на търго...

Повече
Регистрация на клон на българска фирма ян.25

Регистрация на клон на българска фирма

Най-често фирмите предприемат действия по регистрация на клон по причини от организационен и икономически характер. Всяка фирма – ЕООД, ООД, ЕАД и АД - може да открие кло...

Повече
Медиацията – различният подход за решаване на спорове ян.31

Медиацията – различният подход за решаване на спорове

Често при спор между страни, когато не може да се постигне съгласие, освен към съда, на разположение има и още един различен подход – медиацията. По своята същност медиац...

Повече
Сертифициращо обучение подготви нови медиатори фев.03

Сертифициращо обучение подготви нови медиатори

Управляващият съдружник адвокат Стефания Гичева премина успешно сертифициращо обучение за медиатори, което се проведе на 20-22.01.2023 г. и 27-29.01.2023 г. в гр. С...

Повече
Задължителната медиация – измененията в закона и новите моменти фев.07

Задължителната медиация – измененията в закона и новите моменти

В последните дни на работата на 48-то Народно събрание бяха окончателно гласувани важни изменения в Закона за медиацията, с които беше приета т.нар. задължителна медиация...

Повече
Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения фев.14

Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

В извънреден брой № 11 на „Държавен вестник“ беше обнародван приетият от Народното събрание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи и...

Повече
Подаване на сигнали за нарушения по вътрешни канали фев.22

Подаване на сигнали за нарушения по вътрешни канали

Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения предвиди специален ред и организация за подаване на сигналите. Осв...

Повече
КЗЛД е новият Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, публично оповестяващи информация за нарушения фев.28

КЗЛД е новият Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, публично оповестяващи информация за нарушения

Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) определи Комисията за защита на личните данни ...

Повече