Актуалните правни тенденции и предизвикателства в областта на спортното право обсъдиха участниците в Sports Law Workshop в София май09

Актуалните правни тенденции и предизвикателства в областта на спортното право обсъдиха участниците в Sports Law Workshop в София

Управляващият съдружник адв. Пепа Марникас взе участие в , организиран от Департамента по спорт на Софийския университет в сътрудничество със ...

Повече