Данъци и осигуровки за 2021 г. ян.05

Данъци и осигуровки за 2021 г.

Всички фирми и физически лица ще трябва да съобразят дейността си през новата година с приетите законови промени, касаещи дължимите от тях данъци и осигуровки за 2021 г. Ос...

Повече
Издаване на Удостоверение за тежести ян.12

Издаване на Удостоверение за тежести

Удостоверение за тежести най-често се изисква при продажба и учредяване на ипотека върху имот. В него се посочват всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежест...

Повече
Развод по исков ред ян.20

Развод по исков ред

Всеки един от съпрузите може да поиска развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Най-честите причини, поради които се стига до развод, са из...

Повече
Наследяване по завещание ян.27

Наследяване по завещание

Съгласно българското законодателство са възможни две форми на наследяване – по закон и по завещание. Докато Законът за наследството определя изрично кои са наследници...

Повече
Напускане на съдружник в ООД февр.02

Напускане на съдружник в ООД

Една от възможностите за прекратяване на участието в ООД е чрез отправяне на предизвестие за напускане на съдружник. Най-често тя се използва, когато съдружникът не може...

Повече
Регистрация на фондация февр.09

Регистрация на фондация

Изискванията за регистрация на фондация са по-усложнени в сравнение с учредяването на . Фондация може да бъде учредена с акт за дарени...

Повече
Несъстоятелност на търговски дружества февр.19

Несъстоятелност на търговски дружества

Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на дружеството-длъжник. ...

Повече
Напускане на управител на ЕООД и ООД февр.25

Напускане на управител на ЕООД и ООД

Възможността за доброволно напускане на управител на ЕООД или ООД е предвидена с цел да се избегне евентуален необоснован отказ от страна на дружеството да го освободи ...

Повече