Адвокатско дружество Кънчев, Гичева, Марникас и партньори предоставят защита на интересите както на отделния работник, така и на корпоративни клиенти – работодатели.

  • Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;
  • Съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, свързани с трудовите правоотношения;
  • Консултации по общественото осигуряване;
  • Пълно обслужване на интересите на работодателя;
  • Консултации по промените на законодателството, третиращо трудовото право и социалното осигуряване.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия