Процесуално представителство, арбитраж и медиация ян.24

Процесуално представителство, арбитраж и медиация

Екипът на Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" има дългогодишен опит в предоставянето на услуги, свързани с процесуално представителство, арбитраж и медиа...

Повече
Семейно и наследствено право ян.24

Семейно и наследствено право

Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" предлага на своите клиенти широк кръг от правни услуги и консултации по проблеми, свързани със семейното и наследствен...

Повече
Емиграционно право ян.24

Емиграционно право

Във връзка с динамиката на пазара на труда и увеличаване на чуждестранните инвестиции в България, нашият екип предлага богат набор от услуги, свързани с емиграционно право. ...

Повече
Трудово и осигурително право фев.02

Трудово и осигурително право

Екипът на Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" е съставен от високо квалифицирани професионалисти с богат опит в консултирането и решаването на проблеми, с...

Повече
Интелектуална собственост фев.02

Интелектуална собственост

Членовете на нашия екип притежават задълбочени познания и богат професионален опит, свързан със защитата на права на интелектуална собственост. Предлагаме на нашите ...

Повече
Облигационно право фев.02

Облигационно право

Екипът на Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" има богат експертен опит в консултирането и защитата на правата и интересите на своите клиенти при проблеми, ...

Повече
Юридически лица с нестопанска цел фев.02

Юридически лица с нестопанска цел

Екипът на Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" извършва следните услуги, свързани с юридически лица с нестопанска цел: ; Регистрация на фо...

Повече
Корпоративно право фев.02

Корпоративно право

Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" предлага правно съдействие на всеки етап от стопанската дейност - от планирането на инвестицията и регистрация на ЕОО...

Повече
Търговски сделки и договори фев.02

Търговски сделки и договори

Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и патньори" има дългогодишен опит, свързан с търговски сделки и договори, както и в консултирането на български и чуждестранни търг...

Повече
Административно право и процес юли27

Административно право и процес

Екипът на Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" разполага със задълбочени познания и професионален опит в областта на административното право и обжалванет...

Повече