• Цялостна защита на авторските и патентни права;
  • Регистриране на търговски марки в Патентно ведомство на Република България;
  • Подготовка на договори, предоставящи изключително или неизключително право на ползване на авторско произведение или патентован продукт;
  • Лицензионни договори;
  • Защита и прилагане на правата върху интелектуална собственост;
  • Правно обслужване на музикални групи, солови изпълнители и артисти.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия