Във връзка с динамиката на пазара на труда и увеличаване на чуждестранните инвестиции в България, нашият екип предлага богат набор от услуги, свързани с емиграционно право.

Предлагаме на нашите корпоративни и индивидуални клиенти правни консултации и съдействие за:

 • Подготовка на необходимите документи за получаване на разрешение за работа в България или за продължаване на срока на разрешение за работа;
 • Подготовка на необходимите документи за получаване виза с цел извършване на търговска дейност или виза след инвестиране в недвижими имоти или в акции на търговски дружества;
 • Подготовка на документи за пребиваване на членове на семейства на чужденец с продължително или постоянно пребиваване в България;
 • Подготовка на документи за пребиваване на чужденци – членове на семейство на български гражданин или на граждани на ЕС;
 • Подготовка на документи за получаване на разрешение за пребиваване и работа тип “Синя карта на Европейския съюз”;
 • Издаване на разрешение за работа на служители на чуждестранни туроператори, които са командировани в Република България с цел контрол и координация на изпълнението на сключен договор с български туроператор или хотелиер;
 • Правни консултации и съдействие в процедури по придобиване на българско гражданство;
 • Правни консултации и анализи на казуси, свързани с емиграционно право;
 • Представителство пред административните органи във връзка с издаване на разрешения за работа и временно или постоянно пребиваване на чуждестранни граждани на територията на Република България;
 • Осигуряваме необходимата помощ и логистика за снабдяване на всякакви документи, издадени в България и необходими за производството по предоставяне на виза или разрешение за продължително или постоянно пребиваване;
 • Процесуално представителство пред административни и съдебни органи във връзка с обжалване на откази за издаване на разрешения за работа, продължително или постоянно пребиваване.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия