Консултация относно възможните основания за продължително или постоянно пребиваване в България или други страни в ЕС:

  • Подготовка на необходимите документи за разрешение за работа в България;
  • Подготовка на необходимите документи за получаване виза с цел извършване на търговска дейност или виза след инвестиране в недвижими имоти или в акции на търговски дружества;
  • Подготовка на документи за пребиваване на членове на семейства на чужденец с продължително или постоянно пребиваване или на чужденци членове на семейство на български гражданин или на граждани на ЕС;
  • Предоставяме необходимата помощ и логистика за снабдяване на всякакви документи издадени в България и необходими за производството по предоставяне на виза или разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия