• Оценки и правни анализи за състоянието на дружества и недвижими имоти;
  • Документално обслужване и представителство пред съответните институции;