Съгласно действащите нормативни разпоредби, пререгистрациите на фирмите следва да бъдат направени до 01.01.2011 г.. След извършване на пререгистрацията всеки един търговец е задължен според Закона за счетоводството да обяви своите годишни финансови отчети в срок в Търговския регистър.

Не пререгистрираните търговци до 01.01.2011 г. ще бъдат служебно закривани, след назначаване на ликвидация. Всички разходи по това закриване ще са за сметка на търговеца. Какви точно ще бъдат разходите не може да бъде известно, но се очаква те да не са малки!

Процедурата по пререгистрация не е скъпа, а крайният срок наближава! Предвид силното затруднение на Агенцията по вписванията да обработи постъпилите за обявяване непосредствено преди изтичането на крайния срок Годишни финансови отчети, се очаква още по-сериозен наплив и силно забавяне на резултатите от пререгистрациите с наближаването на края на годината. Поради това, Ви съветваме да не чакате последният момент, а своевременно да пререгистрирате своите фирми! За повече информация и съдействие – свържете се с нас!