Съгласно дестващите нормативни разпоредби, пререгистрациите на фирмите следва да бъде направена до 01.01.2011. След извършване на пререгистрацията всеки един търговец е задължен според Закона за счетоводството да обяви своите годишни финансови отчети в срок в Търговският регистър.

Не пререгистрираните търговци до 01.01.2011 ще бъдат служебно закривани, след назначаване на ликвидация, всички разходи по това закриване, ще са за сметка на търговеца. Какви точно ще бъдат разходите не може да бде известно, но се очаква те да не са малки!

Процедурата по пререгистрация не е скъпа, а крайният срок наближава! Предвид силното затруднение на Агенцията по вписванията да обработи постъпилите за обявяване непосредствено преди изтичането на крайния срок Годишни финансови отчети, се очаква още по-сериозен наплив и силно забавяне на резултатите от пререгистрациите с наближаването на края на годината. Поради това, Ви съветваме да не чакате последният момент – а своевременно да пререгистрирате своите фирми! За повече информация и съдействие – свържете се с нас!