Международен форум за чуждестранните инвестиции и инвестициите в недвижими имоти събра водещи адвокати от България и чужбина

Адвокат Стефания Гичева и адвокат Пепа Марникас от Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ взеха участие в международния семинар „Чуждестранни инвестиции и инвестиции в недвижими имоти – европейски и български регулации“, който се проведе на 12-13 април 2019 г. в гр. София.

Форумът беше организиран от Международния съюз на адвокатите (UIA) в сътрудничество с Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и Софийския адвокатски съвет (САС).

На семинара български и чуждестранни адвокати от Испания, Бразилия, Гърция, Италия, Франция и др., които консултират компании, инвестиращи в различни държави в рамките на ЕС, споделиха опита си и обсъдиха проблемите пред чуждестранните инвестиции, като специален акцент бяха инвестициите в недвижими имоти.

Подробно разисквани бяха законодателната рамка и съдебната практика в областта на чуждестранните инвестиции, възможностите за тяхната защита и решаване на възникналите спорове по съдебен ред и чрез арбитаж, особеностите на данъчното им облагане, начините за придобиване на недвижими имоти и ограничения пред чуждестранните граждани.

Във форума взеха участие и представители на Българската агенция за инвестиции, Министерство на икономиката и други държавни органи, както и представители на бизнеса – Асоциация на банките в България и обединения на индустриалния капитал в България.

[rev_slider alias=”novina-1″][/rev_slider]


Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия