От 25 май 2018 г. е в сила Регламентът за защита на лични данни, т.нар. GDPR.

Всяка фирма и неправителствена организация трябва да направи анализ на своите процеси, свързани със събиране, съхраняване и обработка на лични данни, да направи оценка на риска при нарушаване сигурността на данните и да въведе съответните политики и процедури за тяхната обработка и защита.

Ако все още не сте въвели във Вашата организация изискванията на GDPR, нашият екип може да Ви консултира и да изготви необходимите Ви документи и политики, свързани със събиране, съхраняване и обработка на лични данни.

За Ваше улеснение сме подготвили този въпросник, който ще ни помогне да направим оценка на нуждите на Вашето дружество или организация, за привеждане на документацията Ви в съответствие с GDPR:
https://docs.google.com/forms/d/1TrjcWzf0ApNdUdE1AISYSrMRyCenl5WpPsdq5QI0IiQ/viewform?edit_requested=true