• Представителство пред всички български съдебни и арбитражни органи;
  • Подготовка и водене на съдебни дела и процесуално представителство;
  • Събиране на вземания;
  • Представителство по обезпечителни и изпълнителни производства;
  • Несъстоятелност;
  • Правна помощ при признаване и допускане до изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища на територията на Република България;
  • Медиация и други форми на извънсъдебно решаване на спорове.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия