Екипът на Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” има дългогодишен опит в предоставянето на услуги, свързани с процесуално представителство, арбитраж и медиация.

Ние вярваме, че в интерес на клиентите ни е, възникналите между страните спорове да бъдат решавани бързо и ефективно по пътя на преговорите и чрез постигане на споразумение. Ако извънсъдебното уреждане на спора се окаже невъзможно, можете да разчитате на нашата богата професионална практика във всички видове съдебни, изпълнителни и арбитражни производства.

Екипът на кантората осъществява успешно процесуално представителство по търговски, дружествени, семейни, наследствени и трудовоправни спорове, както и по спорове в областта на интелектуалната собственост, защитата на правото на собственост и др.

Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” предлага следните услуги, свързани с процесуално представителство, арбитраж и медиация:

 • Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции;
 • Процесуално представителство и защита в арбитражни спорове пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред други арбитражи ad hoc;
 • Процесуално представителство при обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху банкови сметки на длъжника;
 • Процесуално представителство при изпълнителни производства по събиране на вземания;
 • Правна защита при заповедни производства;
 • Процесуално представителство и защита по административни дела;
 • Процесуално представителство и защита по наказателни дела, вкл. и на досъдебно производство;
 • Правна защита и съдействие за издаване на европейска заповед за запор на вземания по банковата сметка на длъжник в държава-членка на ЕК;
 • Правна защита и съдействие за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012;
 • Правна помощ при признаване и допускане до изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища и арбитражи на територията на Република България;
 • Изработване на арбитражни споразумения, избор на арбитражни правила и на арбитри, изпълнение на арбитражно решение;
 • Правни консултации и съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
 • Провеждане на процедури по медиация за извънсъдебно решаване на спорове.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия