• Подготовка на предварителни и окончателни договори (покупко-продажби, замени, наеми, заеми за потребление и за послужване, дарение, влог, изработка, поръчка, спогодби, граждански дружества, новационни договори и др.);
  • Съдебно и извънсъдебно разваляне на договори;
  • Реализиране на договорна и регресна отговорност;
  • Защита срещу недобросъвестни действия на длъжниците и т.н.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия