Ние сме специализирани в изготвяне на различни видове търговски договори, включително, но не само:

  • Договори за покупко-продажба;
  • Договори за лизинг;
  • Франчайзингови договори, комисионни договори;
  • Договори за консигнация;
  • Спедиционни договори;
  • Договори за превоз;
  • Упълномощавания;
  • Подготовка на различни фигури на договорно търговско представителство (прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници).
  • Предявяване на щети /имуществени и неимуществени/ по застрахователни полици.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия