Team Avatar

Пепа Марникас

▸ Пепа Марникас e адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.
▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1995-2000).

За мен

▸ Консултант на рубриката “Трудово-правна консултация” на в-к “Капитал” (2015-2016).
▸ Лектор на семинари, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по теми, свързани с електронната търговия, непоисканите търговски съобщения, защита на потребителите и защита на личните данни.
▸ Лектор на въвеждащи и продължаващи обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
▸ Лектор на обучения по ЗЗЛПСПОИН и антикорупционни политики и изисквания.
▸ Длъжностно лице по защита на данните.