Стефания Гичева ян.04

Стефания Гичева

▸ Стефания Гичева e адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. ▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”,(1997-2002). ▸ Магистър по Право на Европейс...

Повече
Петромир Кънчев ян.04

Петромир Кънчев

▸ Петромир Кънчев e адвокат от 2000 г., член на Софийска адвокатска колегия. ▸ Магистър по право, Юридически факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” (1993-1998).

Повече
Пепа Марникас ян.04

Пепа Марникас

▸ Пепа Марникас e адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. ▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1995-2000).

Повече