%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8 %d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8

Договори

Изготвяне на договори за покупко-продажба, лизинг, консигнация, спедиционни.

Повече+
%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5 %d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5

Корпоративно обслужване

Регистрация на дружества и еднолични търговци и др.

Повече+
gdrp gdrp

GDRP

Правни услуги в областта на GDPR - Общият Регламент за защита на личните данни.

Повече+
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be

Представителство

Представителство пред всички български съдебни и арбитражни органи.

Повече+
%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Медиация

Медиация и други форми на извънсъдебно решаване на правни спорове.

Повече+
%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82 %d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82

Мениджмънт

Адвокатската къща осъществява мениджмънт на музикални групи, солови изпълнители и артисти.

Повече+
%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8 %d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8

Финанси

Сделки с финансови инструменти, финансиране, изграждане на финансови модели.

Повече+
%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8 %d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8

Недвижими имоти

Посредничество при сключване на договори за покупка на недвижими имоти.

Повече+