Team Avatar

Стефания Гичева

▸ Стефания Гичева e адвокат, член на Софийска адвокатска колегия
▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1997-2002)
▸ Магистър по Право на Европейски съюз, Юридически факултет на СУ “Св.Климент Охридски”, 2008

▸ Сертифициран медиатор, вписана с регистрационен номер 20230309001 в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието

За мен

▸ Специализация по Американско бизнес право, prof. Sheila Hochhauser.
▸ Стипендиант на Балкански Правен Форум 2004.
▸ Специализация по френско-българска програма „Диплом за задълбочено изучаване на правната и съдебната система на Европейския Съюз” към Център за продължаващо обучение към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” съвместно с Университета Нанси-2 – Европейския университетски център - Франция и Университета „Робер Шуман” Страсбург-3 – Юридическия факултет-Франция”, 2007.
▸ Автор и водещ на предаването “Де Юре – правна кантора”, ВТК.

▸ Участие в обучения по Европейски проект „#LIGHT – правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма“.
▸ Участия в международни семинари по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС)
▸ Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)