Team Avatar

Мария Шаркова

▸ Мария Шаркова e адвокат, член на Адвокатска колегия Пловдив.
▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.
▸ Управляващ съдружник в адвокатско дружество „Шаркова и партньори“.
▸ Член на Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs (ABLE).

За мен

▸ Обучение на „Програма за развитие на съдебната система“ и Международния институт за правата на детето (IDE), Швейцария на тема „Адвокати за защита правата на детето“.
▸ Специализация за „Разрешаване на конфликти в здравеопазването. Медиация в здравеопазването“ към Центъра за разрешаване на конфликти в здравеопазването, Мемфис.
▸ Специализация в областта на медицинското право, общественото здраве и здравни политики по програма Фулбрайт–Хюбърт Хъмфри, в Emory University,USA.
▸ Автор на статии в „Съдийски вестник“, сп. „Съвременно право“, сп. „Българска медицина“ и други, като и на изследването „Медицинския деликт“, което предстои да бъде отпечатано в началото на 2018г..
▸ Лектор в множество семинари и конференции, организирани от различни сдружения в областта на здравеопазването, медии, лечебни заведения и други.