Team Avatar

Стефан Левашки

▸ Стефан Левашки e адвокат, бивш Председател на Адвокатска колегия Пловдив. От 2021 г. е резервен член на Висшия адвокатски съвет.
▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1991).
▸ 1992 г. стажант-съдия в Окръжен съд Пловдив.
▸ 1992 г. юрисконсулт в Община Пловдив.
▸ 1993 г. младши съдия в Окръжен съд Пловдив.
▸ 1993 г. – 1995 г. съдия в Районен съд Пловдив.
▸ От октомври 1995 г. адвокат в Адвокатска колегия Пловдив.