Με έμφαση στη λεπτομέρεια, παρέχουμε πρακτικές λύσεις που προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας.

Ειδικευόμαστε στη σύνταξη διαφόρων τύπων εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

  • Συμβόλαια αγοράς και πώλησης.
  • Συμφωνίες μίσθωσης.
  • Συμβάσεις αποστολής.
  • Συμβόλαια προώθησης.
  • Συμβάσεις μεταφορών.
  • Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών.
  • Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας/Διανομής/Δικαιόχρησης.
  • Γενικοί όροι συναλλαγών.
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Σύνταξη Γενικών Όρων για Ιστοσελίδες, Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Συμβατότητα με Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή.

Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές