ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

STEFANIYA GICHEVA

Δικηγόρος

▸ Δικηγόρος, μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Σόφιας. ▸ Πτυχίο Νομικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Σόφιας “St. Kliment...

PETROMIR KANCHEFF

Δικηγόρος

▸ Δικηγόρος από το 2000, μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Σόφιας. ▸ Πτυχίο Νομικής Σχολής, Νοτιο-Δυτικό Πανεπ...

PEPA MARNIKAS

Δικηγόρος

▸ Δικηγόρος, μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Σόφιας. ▸ Πτυχίο Νομικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Σόφιας “St. Kliment...