Οι εταιρείες και οι ΜΚΟ πρέπει να ανακοινώσουν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας ΚΞΧ στο Βουλγαρικό Εμπορικό Μητρώο και το Μητρώο ΜΚΟ Δεκ09

Οι εταιρείες και οι ΜΚΟ πρέπει να ανακοινώσουν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας ΚΞΧ στο Βουλγαρικό Εμπορικό Μητρώο και το Μητρώο ΜΚΟ

Για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΚΞΧ), όλες οι επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ που έχουν συσταθεί εντός της Βουλγαρικής επικράτεια...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ