Οι φόροι και η κοινωνική ασφάλιση για το 2022 στη Βουλγαρία Ιαν22

Οι φόροι και η κοινωνική ασφάλιση για το 2022 στη Βουλγαρία

Οι φόροι και η κοινωνική ασφάλιση για το 2022 στη Βουλγαρία παραμένουν αμετάβλητοι. Ακολουθεί μία σύντομη επισκόπηση των φόρων και του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης γι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι βουλγαρικές αδρανείς εταιρείες και ΜΚΟ θα δημοσιεύουν δηλώσεις μη δραστηριότητας έως τις 30 Ιουνίου 2022 Φεβ17

Οι βουλγαρικές αδρανείς εταιρείες και ΜΚΟ θα δημοσιεύουν δηλώσεις μη δραστηριότητας έως τις 30 Ιουνίου 2022

Οι αδρανείς εταιρείες και οι ΜΚΟ στη Βουλγαρία δημοσιεύουν δήλωση μη δραστηριότητας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ