Στις 29 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη Σόφια.

Το συνέδριο αφορούσε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην εφαρμογή του GDPR, καθώς και των νομικών συμβούλων αυτών που ασχολούνται με ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου.

Εξ ονόματος του δικηγορικoύ γραφείου «Kancheff, Gicheva, Marnikas and Partners», οι δικηγόροι Stefaniya Gicheva και Pepa Marnikas συμμετείχαν σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσίασαν μελέτες, ο κ. Ventsislav Karadjov, Πρόεδρος της Βουλγαρικής Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων,  ο κ. Luigi Montuori και ο κ. Luigi Carozzi από την Ιταλική Εποπτική Αρχή,  ο κ. Luis Antonio de Salvador Carrasco από την Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, η κα Dace Luters-Thûmmel, Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικηγόρων Γυναικών, καθώς και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας και το Πανεπιστήμιο Roma Tre, τη Βουλγαρική Βιομηχανική Ένωση, τη Βουλγαρική Υπηρεσία Προώθησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, κλπ.

Μεταξύ των κύριων θεμάτων υπήρξε η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων του GDPR στις καθημερινές δραστηριότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), της κατάρτισης του προσωπικού στις ΜΜΕ σχετικά με τις προκλήσεις του GDPR, τις λύσεις τεχνολογίας συμμόρφωσης GDPR για τις ΜΜΕ, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων από το σχεδιασμό και από προεπιλογή, κλπ.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες από την Ιταλική Εποπτική Αρχή και την Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων παρουσίασαν μερικές ενδιαφέρουσες μελέτες, διαφόρων περιπτώσεων, προερχόμενες από την εργασιακή εμπειρία τους. Επίσης, μοιράστηκαν την εμπειρία τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ στις χώρες αυτές αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων της GDPR.

Το Διεθνές Συνέδριο ήταν πρακτικό και διαδραστικό με αρκετό χρόνο για συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές