Στις 2 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο κατάρτισης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Sofia Tech Park. Η κατάρτιση αφορούσε τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην εφαρμογή του GDPR, καθώς και των νομικών συμβούλων που ασχολούνται με ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου.

Εξ ονόματος του δικηγορικoύ γραφείου «Kancheff, Gicheva, Marnikas and Partners», οι δικηγόροι Stefaniya Gicheva και Pepa Marnikas συμμετείχαν στο εργαστήριο εμπειρογνωμόνων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η κατάρτιση αποτελεί μέρος του προγράμματος SMEdata της ΕΕ «Εξασφάλιση του υψηλότερου βαθμού προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων μέσω καινοτόμων εργαλείων για τις ΜΜΕ και τους πολίτες»

Συντονιστής του Έργου είναι η Βουλγαρική Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με την Ιταλική Εποπτική Αρχή, το Πανεπιστήμιο Roma Tre, την Ένωση Βουλγάρων Νομικών, κλπ.

Μεταξύ των κύριων θεμάτων υπήρξε η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων του GDPR στις καθημερινές δραστηριότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την επίτευξη της τήρησης των κανόνων περί απορρήτου των δεδομένων, της κατάρτισης του προσωπικού στις ΜΜΕ σχετικά με τις προκλήσεις του GDPR, αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων στις ΜΜΕ, κλπ.

Η Βουλγαρική Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσίασε την πρακτική εφαρμογή και ερμηνεία του GDPR, καθώς και περιπτωσιολογικές μελέτες της πρακτικής του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου εμπειρογνωμόνων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν ορισμένα πρακτικά ζητήματα που αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων GDPR.

Επίσης, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ήταν πρακτικό και διαδραστικό με αρκετό χρόνο για συζήτηση και ομαδικές ασκήσεις συμπεριλαμβανομένων περιπτωσιολογικών μελετών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές