Οι δικηγόροι Stefaniya Gicheva και Pepa Marnikas από το δικηγορικό γραφείο «Kancheff, Gicheva, Marnikas and Partners» ολοκλήρωσαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ, DPO).

Η εκπαίδευση αφορούσε νομικές και τεχνικές πτυχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, τις ευθύνες των ελεγκτών και των μεταποιητών προσωπικών δεδομένων, τους λόγους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην περίπτωση του άμεσου μάρκετινγκ, της ανάλυσης των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, της εκτίμησης και αξιολόγησης του κινδύνου, των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και των μέσων άσκησής τους, καθώς και των απαιτήσεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ ελεγκτών και μεταποιητών, οι ρήτρες ευθύνης για τη μη εκτέλεση της σύμβασης από το μεταποιητή, η διενέργεια ελέγχων ή και ελέγχων κατά περίπτωση ανάλογα με την κρίση του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς και οι δυνατότητες του μεταποιητή να χρησιμοποιηθούν και υπεργολάβοι, συζητήθηκαν λεπτομερώς.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του ελέγχου πρόσβασης, των μεθόδων ελέγχου ταυτότητας, των τρόπων «διαρροής» προσωπικών δεδομένων, των απειλών σε απευθείας σύνδεση κατά της ασφάλειας των δεδομένων, των κινδύνων ακατάλληλης επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβαν πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ, DPO).

Για περισσότερες πληροφορίες ή για νομική συνδρομή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: office@kgmp-legal.com ή τηλεφωνήστε μας στο: +359 2 851 72 59.


Στείλτε μια ερώτηση

Επαφές