Парламентът въведе задължителна предучилищна подготовка за 5-годишните деца от 2012 г. Родителите ще избират къде да запишат детето си на забавачка в детска градина или училище. Ако в градините няма места, 5-годишните ще се обучават в училища, в които ще има пригодени стаи за отдих на децата. До 2012 г. общините са длъжни да създадат всички условия за задължителното обхващане на 5-годишните.

След две години родители на 5-годишни деца, които не запишат децата си на забавачка ще се наказват с глоба от 20 до 100 лева, както сега се санкционират родителите, които не осигурят присъствието на децата им в училище.