Срокът за пререгистрация на фирми, който беше до 31.12.2010г беше удължен с една година. С последните промени непререгистрираните търговци следва да се пререгистрират до 31.12.2011г.