Управляващият съдружник адв. Пепа Марникас взе участие в Sports Law Workshop, организиран от Департамента по спорт на Софийския университет в сътрудничество със Стопанския факултет и Българския футболен съюз, който се състоя на 7-8 май 2024 г. в гр. София.

В семинара по спортно право се включиха професионалисти от спортния сектор, адвокати, представители на спортни федерации, футболни агенти, както и студенти от Юридическия и Стопанския факултет към СУ.

Специални гост-лектори бяха проф. Петра Перица, арбитър в Международния спортен арбитражен съд в Лозана, и адв. Давор Лазич, президент на Антидопинговия апелативен съвет към Хърватския олимпийски комитет.

В продължение на два дни участниците разглеждаха редица теми от света на Спортното право и казуси от практиката на Международния спортен арбитражен съд (CAS). Проф. Петра Перица сподели своя опит с разрешаването на спорове между спортни клубове, спортисти и техните агенти и запозна участниците с ключовите аспекти на антидопинговите разпоредби и тяхното практическо приложение, както и с дейността на Световната антидопингова асоциация WADA и правните последици от нарушаване на антидопинговите правила. Интересни случаи от своята дългогодишна практика като спортен адвокат и практически съвети към изготвянето на договори сподели и адв. Давор Лазич.

Специално внимание по време на Sports Law Workshop беше отделено и на изискванията към дейността на спортните агенти, договорните отношения между състезатели и агенти, както и на правните аспекти на футболните трансфери.