Служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ целта на пътуването им, ще трябва да представят гражданите, които искат пътуват от едно населено място до друго. Такива ще се изискват не само когато началната и/или крайната точка на пътуването е областен град. Такива документи са необходими и когато гражданинът пътува напр. между две села, но трябва да премине през областен град.

Тази мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19 беше въведена със Заповед № РД—01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Той възложи на органите на МВР да поставят контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областните градове и да извършват проверка с каква цел пътуват гражданите. Преминаването през тези пунктове ще се допуска само в случаи на неотложност на пътуването.

Заповед за пътуване до друг град

Съгласно посочената заповед, пътуването от едно до друго населено място, поне едно от които е областен град или ще трябва да се премине през областен град, ще е възможно само ако е свързано с:
  • полагането на труд в това населено място;
  • здравословни причини на пътуващия или негови близки, и
  • завръщане на постоянния или настоящ адрес на пътуващия.

При проверката от органите на МВР гражданите трябва да представят служебна бележка от работодателя или служебен документ (карта), медицински документ и документ за самоличност.

Препоръчваме работодателят да изиска от служителя писмено да декларира адреса, на който живее, ако той не съвпада с постоянния му адрес. Служебната бележка от работодателя трябва да съдържа и телефон за контакт с него.

Ето примерен текст на такава служебна бележка:

Служебна бележка от работодателя за пътуване до друго населено място

Обръщаме внимание, че ако досега работодателят не е събирал като лични данни настоящия адрес на служителя или адреса му по местоживеене, макар и нерегистриран като настоящ такъв, ще трябва да добави тези лични данни в документацията на фирмата, свързана със защитата на личните данни.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на документи или от консултация във връзка с въведените извънредни мерки, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия