С последните промени в Кодекса за социално осигуряване отпада точковата система от началото на 2011 година за пенсиониране. В сила влеза задължителното изискване за навършени 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете.

Отпада досегашното разсрочено плащане на недостигащия трудов стаж. За осигурителен стаж при пенсиониране ще се зачита времето на обучение на завършилите висше или полувисше образование, ако се внесат накуп осигурителните вноските, изчислени върху минималния осигурителен доход. От началото на 2012г. с по 4 месеца на година ще се увеличава осигурителния стаж за пенсия.