Регистрация на АД дек.12

Регистрация на АД

Най-често регистрация на АД е необходима, когато стопанската дейност на дружеството ще изисква значителни по размер парични средства. Също така, има специални закони,...

Повече