Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано ян.11

Регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Задължителна регистрация по ДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи с...

Повече
Добрата новина за края на годината: бившият Фонд за лечение на деца беше осъден за незаконосъобразно бездействие дек.31

Добрата новина за края на годината: бившият Фонд за лечение на деца беше осъден за незаконосъобразно бездействие

С огромно удовлетворение изпращаме отиващата си 2019 г. Вече цяла година Адвокатско дружество "Кънчев, Гичева, Марникас и партньори" водим дело срещу закрития по сканда...

Повече