Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел май10

Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Фирмите и юридическите лица с нестопанска цел, които са осъществявали стопанска дейност през предходната година, са задължени да обявят своя годишен финансов отчет (...

Повече
Важни промени в ЗМИП относно декларирането на действителните собственици и изготвянето на вътрешни правила май10

Важни промени в ЗМИП относно декларирането на действителните собственици и изготвянето на вътрешни правила

С изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани в брой 37 от 07.05.2019 г. на „Държавен вестник“, бяха направени важни промени, засягащи кръга на...

Повече
Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел апр.06

Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилникът за неговото прилагане създават задължения за деклариране на действителните собственици в съответния ...

Повече
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма апр.06

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе задължение за лицата, посочени в чл. 4 от същия, в определени срокове да изготвят и подадат в Държавната а...

Повече