Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел апр.06

Деклариране на действителните собственици на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилникът за неговото прилагане създават задължения за деклариране на действителните собственици в съответния ...

Повече
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма апр.06

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе задължение за лицата, посочени в чл. 4 от същия, в определени срокове да изготвят и подадат в Държавната а...

Повече