Подаване на декларация за липса на дейност в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел мар.06

Подаване на декларация за липса на дейност в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2019 година, трябва да подадат декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в тър...

Повече
Адвокати от България, Италия и Испания участваха международен семинар по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в Милано февр.27

Адвокати от България, Италия и Испания участваха международен семинар по прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в Милано

Управляващият съдружник адв. Стефания Гичева бе сред десетте български адвокати, избрани за участие в тридневния международен обучителен семинар по пр...

Повече